Forum o imionach

Pełna wersja: Regulamin Forum
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Aby był porządek poniżej jedyny słuszny regulamin.

Pełny regulamin

I. Używasz Forum http://www.gabusia.pl na własną odpowiedzialność.
Rejestracja na Forum jest darmowa i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Nie ma gwarancji prawdziwości, kompletności i użyteczności żadnej z informacji.

Wszystkich użytkowników Forum obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.

II. Zgadzając się z Regulaminem zgadzasz się ze wszystkimi jego punktami.
W szczególności wyrażasz zgodę na to, że podczas korzystania z Forum nie będziesz wykorzystywał go do publikowania treści, które:

1. Zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),

2. Obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),

3. Zawierające pomówienia lub informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, naruszają dobra osobiste (art. 23 Kodeksu cywilnego)

4. Naruszają prawa autorskie (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),

5. Propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.) i środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),

6. Naruszają zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w tym ogólnie przyjęte zasad netykiety,

7. Są zamierzonym wpływaniem na innych Użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (następstwem czego jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych i/lub kontrowersyjnych i/lub nieprawdziwych przekazów,

8. Są działaniem na szkodę serwisu.

9. Zawierają reklamy

a.) Gdy posty pisane są tylko po to by zamieścić reklamę (ewidentny spam) mogą zostać usunięte

III. Uwagi dodatkowe:


1. Wszystkie umieszczane na Forum wpisy są tworami ich autorów.

2. Wszelkie informacje podane przez użytkownika podczas Rejestracji nie będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby serwisów.

3. Treść forum może być wykorzystana na potrzeby pozycjonowania forum.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia posiadanych informacji o Użytkowniku tylko na żądanie uprawnionych organów państwa.

6. Administrator i Moderator posiada możliwość ingerowania w treść wpisu (poprzez edycję całego tekstu lub jego części, a także usunięcie) niezgodnych z Regulaminem.

7. Jeżeli sytuacja łamania regulaminu powtórzy się kilkukrotnie, administrator może zawiesić konto takiego użytkownika.

8. Administrator ma prawo do ograniczenia dostępu dla użytkowników Forum bez podania przyczyny.

9. Administrator ma prawo do odmowy rejestracji użytkownika bez podania przyczyny.

10. Administrator ma prawo do usuwania konta użytkownika bez podania przyczyny.

11. Dowolny post może być usunięty przez Administratora bez podania przyczyny.

12. Administrator ma prawo do zmiany rangi i uprawnień użytkownika na Forum

13. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

14. Każdy ma prawo ujawnić prywatną informację na Forum do niego skierowaną. W szczególności Administrator może publikować prywatne posty do niego skierowane jeśli uważa to za istotne dla funkcjonowania forum.

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z Forum przez Użytkowników,
b. przerwy w świadczeniu Forum zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych czynników.
c. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami.

Administrator z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu użytkowników o takiej decyzji. Powiadomieniem jest umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Forum w widoczny sposób na okres siedmiu dni.